+420 608 634 811
První realitní poradce v Olomouci

Změny v zákoně 406/2000 Sb., o hospodaření energií od 1. července 2015

Od 1.července 2015 vstupuje v platnost novela zákona o Hospodaření energií. Týká se to také Průkazů enegrgetické náročnosti budov. Pokud je to pro Vás zajímavé téma, můžete si přečíst co se Vás týká.

Tyto informace cituji z měsíčníku společnosti Comfort space, a.s. která se zabývá na profesionální úrovni projekcí budov a průkazy energetické náročnosti budov. Jsou poradci ministerstva průmyslu a obchodu a tak by se této informaci snad dalo i věřit 🙂

V rámci již schválené novely zákona je třeba od 1. července 2015 přistoupit k aktivnímu řešení PENB při prodeji nemovitostí, a to již při samotné nabídce nemovitosti.

Při prodeji nemovitosti určené k podnikání či bydlení, která podléhá dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, má vlastník budovy za povinnost nechat si zpracovat PENB již k samotné nabídce nemovitosti v inzerci, veřejném vyvěšení či inzerci v médiích. Jde o transakce založené na kupní smlouvě mezi prodávajícíma kupujícím. Veškeré ostatní transakce založené na převodech majetku, darování, dražby jsou mimo rámec povinností zajistit k tomuto PENB.

Jedná se tedy o prodej bytů, rodinných domů určených k bydlení, komerční nemovitosti a další.U všech objektů je tato povinnost od 50 m² energeticky vztažné plochy, u bytů pro všechny typy bytů bez rozdílu velikosti energeticky vztažné plochy.

Všechny takto prodávané nemovitosti musí být od 1. července označené písmenkem energetického zatřídění nemovitosti s konkrétním označením výpočtem, který je deklarován v PENB v grafi ckém vyjádření energetického štítku přímo u písmenka.

Kdo z realitních makléřů neoznačí nabízenou nemovitost již při samotném vystavení nemovitosti v inzerci, vystavuje se postihu ve výši 100 000 Kč za každý jednotlivý případ. Pokud makléř nedisponuje ověřenou kopií energetického štítku od majitele nemovitosti, musí inzerát nabízené nemovitosti označit nejhorší energetickou třídou, tedy G, ale bez doplnění výpočtové hodnoty, kterou nedisponuje.

V případě prodeje bytů je nutné písemně vyzvat vlastníka bytového domu (SVJ, vlastníka či společnost) k dodání ověřené kopie energetického průkazu k inzerci a nabídce nemovitosti před tím, než se tato nabídka uskuteční. Pokud vlastník budovy PENB nemá, je povinen na základě této výzvy nechat si tento PENB v přiměřené lhůtě pracovat a dodat majiteli bytu ověřenou kopii. Pokud toto vlastník bytového domu neučiní, vystavuje se sankci ve výši až do výše 200 000 Kč v případě, že se jedná o právnickou osobu.

V rámci zákona je třeba počítat s tím, že PENB bude předmětem každé inzerované nabídky nemovitosti. Pokud majitel nemovitosti PENB nepředloží nebo jej odmítne zpracovat, vystavuje se potenciálně pokutě ve výši až do 100 000 Kč.

Jak by měla výzva k vlastníkovy bytového domu znít?

Uvádíme zde jeden ze vzorových textů:

Vážení, na základě přípravy prodeje bytové jednotky, které jsem vlastníkem, Vás na základě zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, vyzývám k dodání ověřené kopie průkazu energetické náročnosti budovy ve lhůtě 14 dnů od data doručení tohoto doporučeného dopisu.

Ze zákona jste coby vlastník bytového domu povinen tento dokument poskytnout na základě mého písemného dožádání.

V případě, že nebude tato výzva akceptována, Vás musím upozornit, že dle výše uvedeného zákona hrozí při jeho porušení sankce až do výše 200 000 Kč.kterou nedisponuje.

Zdroj: COMFORT NEWS květen 2015
Pravidelný měsíčník společnosti Comfort space, a.s.

Poslední příspěvky

Zanechte komentář!

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *