+420 608 634 811
První realitní poradce v Olomouci

Plná moc při prodeji nemovitosti

V dnešní uspěchané době se stále častěji vyskytují případy, kdy lidé nemají již ani čas nebo možnosti na prodej, či nákup nemovitostí. Každý rok jsem svědkem prodeje několika nemovitosí, kde alespoň jedna strana je zastoupena někým na plnou moc. A protože nejčastější případy krádeží, či nechtěných zástav a věcných břemen na nemovitostech se dějí pomocí plných mocí, něco si k tomu řekneme.

Plná moc má danou strukturu

Zmocnitel, tedy KDO, uděluje plnou moc

Je potřeba správně identifikovat zmocnitele. Přesně tak, jak je zapsán v občanském průkazu, nebo dokladu, podle kterého se pak bude ověřovat pravost podpisu.

Zmocněnec, tedy KOHO zmocnitel ustanovil k nakládání s jeho majetkem

Opět je potřeba správně identifikovat. Stejně jako u zmocnitele

K jakým úkonům dostává zmocněnec práva

Zde je potřeba přesně vyspecifikovat, k jakým úkonům dostává zmocněnec právo. Pouhá věta Zmocňuji zmocněnce k prodeji nemovitosti a všech úkonů s tím spojených nestačí. Je zapotřebí přesněji určit, co vše smí a kde končí zmocněncovi pravomoce.

S jakým majetkem může zmocněnec nakládat

V této části je potřeba přesně definovat, s čím vším může zmocněnec nakládat. Pokud by jste někomu udělili plnou moc na veškerý Váš majetek, který třeba ani prodat nehodláte, mohlo by se to v budoucnu škaredě obráti vůči Vám. Přece jen krádeže nemovitostí se nejčastěji dějí právě díky takovýmto plným mocím.

Ověření pravosti

Podpis zmocnitele na plné moci musí být ověřen, s uvedením místa a data podpisu. Tím se prokazuje opravdová vůle zmocnitele předat nakládání s majetkem. Ověření provádí většina notářů, CzechPointy, většina obecních úřadů a další instituce, jako např Hospodářská komora, matrika a další. Cena za ověření jednoho podpisu je 30Kč. Pokud budete provádět ověřování v zahraničí, musí se provést na ambasádě České republiky. Jinak je ověření neplatné! Cena za ověření podpisů na ambasádě se pohybuje v řádech stokorun.

Přijetí plné moci

Poslední důležitou věcí je, že zmocněce přebírá zodpovědnost za danou plnou moc a plnou moc přijímá. Zde stačí obyčejný podpis.

Ač se zdá přiravit plnou moc jako vcelku jednoduchý právní úkon, doporučuji všem, aby si nechali připravit plnou moc na prodej nemovitosti advokátem, nebo někým vzdělaným v oboru. Znám případy, kdy právě pro chyby v plné moci byli zamítnuty vkladová řízení. I když v naší kanceláři necháváme připravovat na každý prodej s plnou mocí plnou moc právníkem přímo pro daný případ, stalo se, že Katastrální úřad v Prostějově zamítl řízení pro chyby v plné moci. Stačil pak jen jeden telefonický rozhovor právníka a úředníka z KN a vše se vyjasnilo a vkladové řízení proběhlo v pořádku. Investice do přípravy plné moci se vyplatila a ušetřila dva měsíce práce, kdy bychom museli připravovat celý prodej znovu a čekat na odvolací lhůty.

Pro ty, kteří si myslí, že to přesto zvládnou sami je zde plná moc na prodej bytové jednotky, která byla použita v posledním případě prodeje nemovitosti na plnou moc. Je samozřejmě bez osobních údajů 🙂

Poslední příspěvky

4 Komentářů:

 1. Jirina kuntova Květen 04, 2019

  Dobrý den mam plnou moc k zastupování ve vecech majetkopravnich a zaroven prevedeni veskereho majetku na mou osobu muzu prodat tedy pozemek bez souhlasu dekuji

  • Ing. Václav Dohnal Květen 16, 2019

   Dobrý den. Úplně nerozumím vašemu dotazu. Ale pokud máte vhodnou plnou moc k nakládání s majetkem, tak s ním nakládáte Vy. Tedy můžete jej prodat.

 2. Miroslava Mošničková Srpen 20, 2019

  Dobrý den, jak moc je zavazující podepsat plnou moc k prodeji dědictví (pole), kde je udáno, že zastupujícího opravňuji k převodu nemovitosti na katastrálním úřadě, jednáním a sepsáním kupní smlouvy s kupujícím, převzetí finančních prostředků do úschovy při prodeji nemovitosti. Jde mi o ty finance. zejména za kolik prodat a vyplatit můj podíl. Myslím, že i to by mělo být zaneseno ve smlouvě. Děkuji, Mošničková

  • Ing. Václav Dohnal Srpen 26, 2019

   Dobrý den, paní Mošničková.
   Podpisem plné moci může zmocněný vykonávat Vámi předané pravomoce. Tedy i rozhoduje o kupní ceně.
   Už jsem zažil případ, kde se to snažili právník ošetřit v plné moci. Něco v tom smyslu, že kupní cena musí být minimálně xxx. Byl jsem tehdy upozorněn právníkem, který to připravoval, že se může stát, že to katastr zamítne. Je to prý o tom, jaký úředník to dostane na stůl. Nakonec jsme to z plné moci vypustili a plnou moc podepsal prodávající bez omezení. Tento případ dopadl ke spokojenosti všech. Cena zůstala na hladině, která byla prodávajícím akceptována.
   Zkuste oslovit právníka z oboru nemovitostí, zda by Vám připravil vhodnou plnou moc. Bude znát poměry na místním katastru a třeba to může být u Vás OK a omezí rozsah plné moci v nakládání s kupní cenou.
   Stejně je to vždy o důvěře v osobu, kterou zmocňujete

Zanechte komentář!

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *